Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Chàng là đệ nhất kiếm danh môn chính phái, nàng là nữ hiệp tà môn. Mất phụ mẫu khi còn nhỏ và được một kiếm sĩ nổi tiếng giang hồ truyền thụ công lực cứu mạng, gia nhập Vạn kiếm môn nay chàng là người mà tà môn ai nghe cũng khiếp sợ... Baek Mugyul.

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net