Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Phù thủy đột nhiên gây chiến với loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Bọn họ triệu hồi những con quái vật gọi là "Supporter" để tần công con người. Nhưng... vì lí do gì mà họ làm như vậy?

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net