Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Một nữ quân y đặc cấp trong bộ đội lục chiến, thánh thủ trung tây y, tinh thông võ thuật, tiễn thuật vì một tai nạn trên không mà xuyên không về lịch sử. Mang trên mình mối thù, nàng sẽ làm gì đây?

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Amung