Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

một thanh niên làm việc ở một công sở nhàm chán bất ngờ được vị thần thế giới khác triệu hồi để cứu lấy thế giới được trao năng lực imba và bắt đầu cuộc hành trình cứu thế giới lập harem cho riêng mình

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net