Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt
Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới

Các chương




Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!