Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Cả nhóm đi leo núi và chết từng người từng người bởi con vượn quỹ.
Nhưng bất ngờ hơn là ngoài con vượn ra còn 1 kẻ sát nhân khác nữa.
Cùng khám phá nhé

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!