Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Từ lần đầu gặp mặt không thuận mắt, đến khi từ từ thu hút nhau, hai người họ dần dần càng đi càng gần...

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Amung