Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net