Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

tóm lại là nó ở thế giới game kiểu sworld art ế,thằng main nhà ta được con thần thế giới đó tên là alice quẳng vô phòng gỡ rối game. rồi main tiếp tục phát triển thế giới đó...
mà cái game đó có 255 tầng, đang đéo có ai trans(nhựt bổn)  cho đây . còn 12 chap nữa ai rảnh tran hộ gửi facebook tui cái
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009108263235

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net