Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net