Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần...

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net