Đánh giá


Có tổng 1 đánh giá!


Sơ lược

Thể loại : Xuyên không, nữ cường, tranh đấu.
Nội dung: Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ. Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải ......

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Amung