Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Hyeongoh là một học sinh khuyết tật với học lực đầu toàn trường. Chuỗi ngày đi học luôn chìm trong đau khổ vì luôn bị bạo hành và bắt nạt bởi một đám du côn trong trường, đến khi cậu gặp được một người chịu đứng lên để bảo vệ cậu....

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net