Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

 

Bản này do 1 team bên bờ ra xin tô màu lại

nhưng raw của họ phải nói là chất lượng khá kém

cho nên là những chap về đầu xem cv thể hơi hoa mắt các bạn thông cảm

Lưu ý: Đéo đọc khi bố mẹ ở sau lưng

 

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net