Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Một câu chấp nhận, đem cô ấy cùng một người đàn ông xa lạ trói buộc với nhau, cuộc sống của cô ấy từ đây bắt đầu thay đổi. “Làm tốt bà chủ bù nhìn, quản chặt trái tim của cô”

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net