Đánh giá


Chưa có đánh giá nào!


Sơ lược

Không một lời đã muốn lấy thắt lưng của người ta, cô gái phúc hắc như vậy quả nhiên khiến cho một người đàn ông phải chú ý… Một người đàn ông lãnh khốc, đầy nguy hiểm… "Nữ nhân ta vừa ý, chỉ có thể là nữ nhân của ta"

Các chương
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận!
Copyright : Nhotruyen.Net